VALGET 2017: Gi oss litt mer revolusjon!Erna Solberg vil fortsette som statsminister i fire nye år. Hva kan vi forvente av den nye regjeringen? Vi ønsker litt mer revolusjon enn reform - til beste for små og mellomstore bedrifter!

Erna Solberg vil fortsette som statsminister i fire nye år. Hva kan vi forvente av den nye regjeringen? Vi ønsker litt mer revolusjon enn reform - til beste for små og mellomstore bedrifter!

Go big or go home!

Det mest revolusjonære med regjeringen i forrige periode var at de satte i gang en rekke reformer. Politireform, kommunereform, høyskolereform og fylkessammenslåing for å nevne noen. De neste fire årene vil vi ha mer! Revolusjonære tiltak som ruster Norge for fremtiden. Vi vil ha et taktskifte innen følgende politikkområder:

·       Skattepolitikken

·       Kompetanse for fremtiden

·       Klimautslipp

·       Offentlig pengebruk

Migrasjon og integrering vil selvfølgelig følge regjeringen så lenge FrP er en del av den. Men det vil primært handle om retorikken til FrP, ikke de politiske vedtakene. Der er tross alt de største partiene i Norge enige.

Norge er blakke i 2030. Hva skal vi gjøre med det? 

I følge Perspektivmeldingen får vi et inndekningsproblem på fem milliarder kroner hvert år fra 2030. Den offentlige pengebruken er økt betraktelig med Solberg 1, og nå må de ta grep for å skape balanse i regnskapet. Regjeringen kan ikke ignorere spørsmålet om sykelønnsordningen. Bedriftsforbundet har regnet ut at staten vil spare 15 milliarder kroner i året hvis vi får sykefraværet ned på svensk nivå (dvs. en halvering). I løpet av denne fireårsperioden skal vi fortsette å være de som jobber hardt for å løfte temaet opp på agendaen og forhåpentligvis til beslutningsbordet!

Riv av plasteret i skattepolitikken! 

Skatteforliket er lagt bak oss i 2016, og det blir neppe noen store konfliktlinjer i de andre skattespørsmålene. Høyre og FrP lot formueskatten dominere valgkampen. Formueskatten på arbeidende kapital er på cirka 7,5 milliarder kroner. Dette er en prioritering Erna Solberg bør gjøre nå, for det blir ikke lettere senere. Offentlig utgifter vil øke i takt med en eldre befolkning. Da er ikke skattekutt et populært tiltak.

Kompetanse og klima

Til slutt tror vi velgerne feller en brutal dom over Solberg 2 hvis det ikke skjer en merkbar endring i klimapolitikken. De større partiene vil tape terreng til de mindre om ikke regjeringen viser mer handlekraft. Høyre har også stor troverdighet på skole og utdanning. Et løft for lærerne og yrkesfag er en ting, men klarer vi å unngå å bli en digital sinke? Hvis Solberg 2 faller bakpå i spørsmål om riktig kompetanse for et fremtidsrettet næringsliv, tror vi de vil få et omdømmetap som vil fungere som en dyp hengemyr.

Vi håper de fire neste årene blir preget tydelige visjoner og mer revolusjonære tiltak. Bedriftsforbundet skal være en pådriver for å møte fremtidens utfordringer!      

trineogerna