Enklere å drive bedrift

Bedriftsforbundet skal være den mest betydningsfulle næringsorganisasjonen for små og mellomstore bedrifter. Det skal være attraktivt og lønnsomt å være medlem av forbundet. Bedriftsforbundet skal være næringslivets tydeligste stemme i samfunnsdebatten.

Om oss

Bedriftsforbundet har  ca. 4 000 medlemmer over hele landet. Våre medlemsbedrifter spenner over de fleste bransjer, hvor bygg/anlegg, varehandel, industri og faglig-teknisk tjenesteyting utgjør de største. Flertallet av medlemsbedriftene er små og mellomstore bedrifter, og ca. halvparten har inntil fem ansatte. Bedriftene sysselsetter i overkant av 25 000 arbeidsplasser. Vi får stadig nye medlemmer og det styrker vår gjennomslagskraft overfor politikerne.

 

Gjennom medlemskapet i Bedriftsforbundet får du tilgang til en rekke fordeler, slik som gratis juridisk rådgivning per epost og telefon, skreddersydde forsikringsløsninger, nyttige verktøy, relevante kurs og attraktive møteplasser. Se våre medlemsfordeler for mer informasjon om alle fordelene du kan oppnå.

Miljø

Bedriftsforbundet ønsker å være en miljøvennlig virksomhet. Ved å fokusere på for eksempel arbeidsmiljø, energibruk og papirbruk har vi mottatt sertifikatet Miljøfyrtårn. Bedriftsforbundet er også en av stifterne til Stiftelsen Miljøfyrtårn og har i flere år vært representert i styret i stiftelsen.

Etiske retningslinjer

Bedriftsforbundets medlemsbedrifter skal ivareta det samfunnsansvar som følger av å drive næringsvirksomhet.