Historien

Siden 1992 har Bedriftsforbundet satt fokus på mindre bedrifter i Norge, ved å være en tydelig støttespiller hele veien gjennom bedriftenes utviklingsfaser. Vi har – og skal alltid arbeide for å sikre regelverket slik at du som bedriftsleder blir i stand til å skape verdier og arbeidsplasser. Vår visjon er «enklere å drive bedrift». 

Det var et sterkt engasjement mot delingsmodellen som dannet opptakten til dannelsen av Bedriftsforbundet

Mange bedriftsledere følte at de manglet politikere og organisasjoner som stod på deres side. De etterlyste en organisasjon som tok mindre bedrifter på alvor.

Dette medførte at Reiel Folven sammen med Lars Berg, inviterte bedriftsledere fra forskjellige bransjer og landsdeler, til et møte for å diskutere stiftelsen av en ny organisasjon som skulle ta kampen for små og mellomstore bedrifter på alvor.

Det første offisielle årsmøtet til Norsk Bedriftsforbund gikk av stabelen på Skjetten ved Oslo 24. oktober 1992. Her ble det vedtatt et 10-punkts næringspolitisk program som grunnlag for interesseorganisasjonen for mindre bedrifter.  En stor takk til sentrale personer som gjorde det mulig for de mindre bedriftene å få en tydelig stemme inn til våre politikere; Reiel Folven, Lars Berg og Christine Hanstveit.

Med-hjarte-for-dei-minste_ab_article_c.jpg

Bedriftsforbundet se tilbake på mange seire

  • Vi har satt små og mellomstore bedrifter på agendaen
  • Fjerning av investeringsavgiften
  • Fjerning av delingsmodellen for aksjeselskaper
  • Bortfall av revisjonsplikt for mindre bedrifter
  • Redusert aksjekapitalkravet
  • Regel- og skjemaforenklinger
  • Innføring av foreldre- og fødselspenger for selvstendig næringsdrivende