Kontrollkomiteen

Kontrollkomiteen er valgt på kongressen i 2017. Kontrollkomiteen består av leder, to medlemmer og ett varamedlem som alle velges for to år av gangen.

Kontrollkomiteens ansvar er:

-Se til at vedtak fattet i forbundets organer følges opp.

-Kvalitetssikre administrative og økonomiske styringsrutiner.

-Fremlegge rapport for kongressen.

Leder

Bente Hauge, Systek AS

Region Oslo Akershus

Telefon: 91 86 06 10

E-post:

 

Gunnel Andersson, Imedika AS

Region Øst

Telefon: 91 39 44 34

E-post:

 

Anja Pettersen, And-Hus AS

Region Nord

Telefon: 99 10 08 52

E-post:

 

Jan-Ivar Sørensen, Regnskapsbistand AS

Region Oslo Akershus

Telefon: 48 31 03 50

E-post: j