Valgkomiteen

Valgkomiteens oppgave er å finne engasjerte medlemmer til forbundsstyret og de 6 regionene. Er du interessert i et verv som tillitsvalgt i Bedriftsforbundet, eller kjenner noen som egner seg, er du velkommen til å ta kontakt med valgkomiteens medlemmer.

Valgkomiteen


Leder     

Knut  Wold  

Region Midt      
Telefon: 92 84 44 42     
Epost:

      
Medlemmer   

Åge Nordberg

West teknikk AS, Vest     
Telefon: 957 84 482     
E-post:     

      
Steinar A. Grønhaug

Racon AS, Sør     
Telefon: 33 31 25 50 / 90 97 39 75     
E-post:     


Gro Jørgensen  

Cyberbook - Forskningsparken, Region Oslo Akershus      
Telefon: 95 79 88 68     
Epost:  /  

      
Svein Roar Wistven     

Region Nord      
Telefon: 90 60 70 97      
E-post: s

     

Vedtekter

Bedriftsforbundets regionale og sentrale vedtekter ble vedtatt på kongressen i Trondheim 2017. Bedriftsforbundets organer er kongressen, valgkomitéen, kontrollkomitéen, forbundsstyret, regionforeninger og administrasjonen. Les om sentrale og regionale vedtekter her.