Vedtekter

Bedriftsforbundets organer er kongressen, valgkomitéen, kontrollkomitéen, forbundsstyret, regionforeninger og administrasjonen. Bedriftsforbundets regionale og sentrale vedtekter gjelder frem til kongressen i 2019.