Skatteetaten trenger din hjelp!

 

Skatteetaten arbeider med å redusere mulighetene for å drive næringsvirksomhet i det skjulte. De effektene vi ønsker å oppnå er

  • Likere konkurrannsevilkår for seriøse næringsdrivende (det skal bli vesentlig vanskeligere å bruke skatte og avgiftsunndragelser til å ha en lavere kostnadsbase)
  • Sterkt redusert arbeidslivskriminalitet
  • Riktigere inntekt fra skatt og avgift til fellesskapet

    Virkemidlet vi ser på er en regelendring der fakturert kjøp og salg slik det er bokført rapporteres til skattemyndighetene. Opplysningene er begrenset til
  • Angivelse av motpart (kunde/leverandør)
  • Fakturadato
  • Omsetning
  • Mvasats
  • Mvabeløp

Undersøkelse av økonomisk/administrative konsekvenser for næringslivet er viktig i dette arbeidet. Det vi prøver å få til er fokusgruppeintervju i Skatt Øst sine lokaler, Scweigaardsgt 17 i Oslo. Det bør være ca 7 deltakere.

Vi ser først og fremst etter de med omsetning over en mill nok/år, og aller helst som fører regnskapet selv.

Flott om du tar kontakt med Harald Os hvis du har mulighet til å bidra!

Harald Os

Seniorrådgiver

Skattedirektoratet
Mobil: +47 913 23 825

www.skatteetaten.no

 

Skatt Øst sine lokaler
Scweigaardsgt 17 i Oslo

Flere arrangementer

Webinar: Erfaringer med GDPR og datasikkerhet etter regelverket som trådte i kraft mai 2018
onsdag 15 august 2018

De nye reglene i forbindelse med GDPR trådte i kraft i mai 2018. På webinaret får du innsikt i hvilke erfaringer man har gjort seg hva angår datasikkerhet i tråd med regelverket, og hva som er viktig for deg fremover. 

Skatteetaten trenger din hjelp!

Skatteetaten arbeider med å redusere mulighetene for å drive næringsvirksomhet i det skjulte. De ønsker å gjennomføre noen fokusgruppeintervjuer med bedriftseiere / -ledere. Kanskje du har muligheten?