Skatteetaten trenger din hjelp!

 

Skatteetaten arbeider med å redusere mulighetene for å drive næringsvirksomhet i det skjulte. De effektene vi ønsker å oppnå er

  • Likere konkurrannsevilkår for seriøse næringsdrivende (det skal bli vesentlig vanskeligere å bruke skatte og avgiftsunndragelser til å ha en lavere kostnadsbase)
  • Sterkt redusert arbeidslivskriminalitet
  • Riktigere inntekt fra skatt og avgift til fellesskapet

    Virkemidlet vi ser på er en regelendring der fakturert kjøp og salg slik det er bokført rapporteres til skattemyndighetene. Opplysningene er begrenset til
  • Angivelse av motpart (kunde/leverandør)
  • Fakturadato
  • Omsetning
  • Mvasats
  • Mvabeløp

Undersøkelse av økonomisk/administrative konsekvenser for næringslivet er viktig i dette arbeidet. Det vi prøver å få til er fokusgruppeintervju i Skatt Øst sine lokaler, Scweigaardsgt 17 i Oslo. Det bør være ca 7 deltakere.

Vi ser først og fremst etter de med omsetning over en mill nok/år, og aller helst som fører regnskapet selv.

Flott om du tar kontakt med Harald Os hvis du har mulighet til å bidra!

Harald Os

Seniorrådgiver

Skattedirektoratet
Mobil: +47 913 23 825

www.skatteetaten.no

 

Skatt Øst sine lokaler
Scweigaardsgt 17 i Oslo

Flere arrangementer

Webinar: 5 kjappe tips til datasikkerhet! Om GDPR om reglene rundt dette
torsdag 26 april 2018

Er du usikker på hvilke regler som stilles i forbindelse med GDPR? På webinaret får du fem kjappe tips til datasikkerhet i tråd med regelverket. 

Etter Meetoo: Varsling, faktaundersøkelse og oppsigelse/avskjed av den anklagde
torsdag 03 mai 2018

Du får 50 % rabatt på deltakelse på dette frokostseminaret som handler om #metoo: Hva er de gode varslingsrutinene, hvordan gjennomføre en faktaundersøkelse uten skader på arbeidsmiljøet,  når kan den anklagde sies opp eller avskjediges?