Du, en mentor? Bli med å utvikle nye gründer- og bedriftstalenter!

Bedriftsforbundet har over 4000 medlemmer. Medlemmene våre er bedrifter med lang driftserfaring. Gjennom nylige studier blant gründermiljøer viser at de bedrifter som har hatt en mentor går sjeldnere konkurs i løpet av de fem første og kritiske årene.  Bedriftsforbundet ønsker å styrke og trygge gründerbedriftene gjennom vårt mentorprogram – og vi søker derfor etter dyktige mentorer!

 

Utviklende for mentor og mentee

Bedriftsforbundets mentorprogram har en varighet på et   år. I løpet av denne perioden møtes mentor og gründerbedrift/mentee jevnlig for å sparre rundt konkrete problemstillinger fra jobbhverdagen.  Mentor er en mer erfaren person med integritet og innflytelse i sitt miljø som stiller sin erfaring, kunnskap og innsikt til rådighet. Menteen har selv ansvaret for å tilpasse og bruke dette i forhold til egen arbeidsmessige situasjon. Mentorprogrammet skal være utviklende for begge parter og baserer seg på uformell kommunikasjon hvor kunnskap, sosial kapital og støtte relevant til jobb  , karriere eller profesjonell utvikling overføres.

 

Sende CV til oss og ta en prat på telefonen!

For å delta som mentor eller adept/mentee i Bedriftsforbundets mentorprogram, sender du din CV og motivasjonsbrev til . Alle søkere får en samtale på telefon. Deltakelse i programmet vil være på frivillig basis, og det vil ikke ytes kompensasjon. Selve mentoreringen er gratis, men vi ønsker at mentor og mentee er medlemmer av Bedriftsforbundet. Som mentor inviteres man til å inngå i programmets mentornettverk. Her deles erfaringer og sparring/tilbakemelding blir gitt noe som kan gi nye impulser og inspirasjon i eget arbeid. 

 

Innhold i programmet

Programmet vil innledes med et oppstartsmøte/kick off i våre lokaler, hvor mentee, mentor og ansvarlige deltar. Videre vil programmet være basert på en tradisjonell 1:1 mentormodell, hvor mentor og mentee møtes ansikt til ansikt eller via Skype, eksempelvis 2-3 ganger i halvåret. Møtene planlegges av mentor og mentee. Det legges ingen føringer på hva som skal diskuteres i møtene, men felles forståelse av hensikten med relasjonen er en forutsetning. Ved første møte bør mentor og mentee avklare forventninger, bli enige om hva de ønsker å bruke relasjonen til - og sette konkrete mål. Mentee bør være aktiv og på forhånd sette en agenda med ønskede diskusjonstemaer.

Eksempler på diskusjonstemaer og bruk av relasjonen gjennom Bedriftsforbundet:

  • Praktiske råd ved oppstart
  • Utviklingsråd
  • Gjennomgang av strategiplan og markedsplan
  • Internasjonale karrieremuligheter
  • Diskusjon av vanskelige situasjoner
  • HMS-råd
  • Ekspansjonsråd
  • Formidling av kontakter

 

Mentorsamling

En gang i løpet av året vil mentorene samles for å lære av hverandre gjennom en erfaringsutveksling og -delingsøkt. Det oppfordres til kontinuerlig tilbakemelding til Bedriftsforbundet for å forbedre programmet videre. I tillegg vil det legges opp til en kort skriftlig evaluering midt i programmet og ved programmets slutt.