Arbeidsavtale ledende eller særlig uavhengig stilling

Arbeidsavtale for arbeidstaker med ledende eller særlig uavhengig stilling. Det gjøres oppmerksom på at det ikke er tilstrekkelig at det bare er avtalt slik stillling i arbeidsavtalen for at arbeidstaker skal bli fritatt reglene om arbeidstid i arbeidsmiljøloven kapittel 10. Arbeidstaker må i realiteten ha en så ledende eller særlig uavhengig stiling for at unntaket i arbeidsmiljøloven kapittel § 10-12 1) og 2) skal komme til anvendelse.

Arbeidsavtale ledende og særlig uavhengig stilling.JPG

Created

18 mai, 2016

Size

80.5 KB

Updated

07 september, 2016

Downloaded

97