Jusartikler

Ny veileder om offentlige anbud med forhandlinger

Ny veileder om offentlige anbud med forhandlinger

Offentlige anbud med forhandlinger, som del av anbudsprosessen, kan bli mer og mer aktuelt fremover. Det lønner seg å være forberedt.

Innkjøp fra utlandet? Husk de nye reglene fra neste år

Innkjøp fra utlandet? Husk de nye reglene fra neste år

Er du momsregistrert, må du huske å beregne innførselsmerverdiavgift på innkjøp fra utlandet.

Nå digitaliseres sykmeldingen

Nå digitaliseres sykmeldingen

Nå åpnes det for at bedrifter kan ta imot sykmelding digitalt. Ordningen passer best for små- og mellomstore bedrifter enn så lenge, men utvikles slik at det på sikt vil gjelde for alle. Les mer her.

Satsene for forsinkelsesrente og statens grunnbeløp er fastsatt for kommende år

Satsene for forsinkelsesrente og statens grunnbeløp er fastsatt for kommende år

Disse beløpene endres hvert år. Her får du oppdaterte satser

Permitteringsperioden økes til 52 uker fra 1. juli

Permitteringsperioden økes til 52 uker fra 1. juli

Fra og med 1. juli i år kan arbeidsgiver permittere arbeidstakere inntil 52 uker. Men det er ikke gratis.

 

Kort om ferie og sykdom på 2 minutter

Kort om ferie og sykdom på 2 minutter

Arbeidstaker blir syk før ferien tar til, eller i ferien. Har arbeidstaker rett på ny ferie?
Mange har ikke fått med seg av regelverket er endret.

Arbeidstaker som sykmelder seg på inneklemt dag – må du betale?

Arbeidstaker som sykmelder seg på inneklemt dag – må du betale?

Arbeidstaker ba om fri på inneklemt dag, men fikk avslag, og leverte senere sykmelding for denne dagen. Som arbeidsgiver har du flere valg. Det er ikke gitt at du alltid skal betale.

Permittering når streik i annen bedrift gjør det umulig å sysselsette arbeidstakere i egen bedrift

Permittering når streik i annen bedrift gjør det umulig å sysselsette arbeidstakere i egen bedrift

Dersom det blir streik hos en av dine oppdragsgivere, slik at du ikke kan sysselsette egen ansatte på en rasjonell måte har du mulighet til å begrense eget tap. Les mer her.

Lønnsoppgjøret hos de store tariffpartene kan påvirke lønnen i din bedrift lokalt

Lønnsoppgjøret hos de store tariffpartene kan påvirke lønnen i din bedrift lokalt

Hvordan påvirkes lønnsutgiftene i bedriften av sentrale lønnsforhandlinger dersom bedriften er bundet av tariffavtale, eller følger lønnsbestemmelsene i en tariffavtale? Les mer her.

Eneste ansatt i eget AS hvor omsetningen svikter

Eneste ansatt i eget AS hvor omsetningen svikter

Hva gjør du når du som eneste ansatt i eget AS ser omsetningen faller? Du kan bli nektet dagpenger ved permittering av deg selv.