Kurs og aktiviteter

Bedriftsforbundet arrangerer flere ulike kurs innen juss og andre emner knyttet til det å drive bedrift, som er skreddersydde for små og mellomstore bedrifter. For eksempel holder vi kurs i arbeidsrett for småbedriftsledere, ulike bedriftsinterne kurs etter avtale og HMS-kurs for bedriftsledere over hele landet.

23 35 70 10
Kurs og aktiviteter

Bedriftsforbundet arrangerer kurs som er skreddersydde for små og mellomstore bedrifter. Disse handler ofte om temaer innen jus som er relevante for næringsvirksomhet. Vi holder også HMS-kurs over hele landet.

Bedriftsforbundet arrangerer medlemsmøter med mange forskjellige aktuelle temaer. De avholdes over hele landet, flere ganger i året. Medlemsmøtene er fine arenaer for å møte andre bedriftsledere og utvide sine nettverk.

Som medlem i Bedriftsforbundet har du også muligheten til å delta i aktivt i styrearbeid, og på den måten være med på å påvirke det næringspolitiske arbeidet i ditt område.

Tilbakemelding fra medlemmene

“Vi opplevde at en leverandør ikke leverte som avtalt. Situasjonen føltes svært urimelig, og vi var usikre på om vår oppfatning av avtalen var riktig, og hvilke rettigheter vi hadde. Medlemshjelpen i Bedriftsforbundet var til god hjelp, og veiledet oss raskt i forhold til hvordan vi burde håndtere saken videre”

Hilde Dromnes
Hilde Dromnes, daglig leder i Bedriftsprofil AS