Forsikringer & pensjon

Bedriftforbundet har utviklet en egen bedriftsforsikring for medlemsbedriftene. Forsikringen er tilpasset kontor-, service-, handels- og håndverksvirksomheter. Den omfatter maskiner, inventar, løsøre og varer. Forsikringen inkluderer også en rekke tilleggsdekninger som andre selskaper priser separat.

23 35 70 20
Be om tilbud

Bedriftsforbundet Forsikring

Bedriftsforbundet har utviklet et komplett tilbud av medlemsforsikringer for person-, pensjons- og skadeforsikring. Nesten 50 prosent av våre medlemsbedrifter benytter ett eller flere av tilbudene og oppnår vesentlige besparelser.

Bedriftsforbundet representerer ca 4 000 små og mellomstore bedrifter. Medlemsmassen gir oss stor forhandlingstyngde, og dermed gode priser og vilkår på medlemsforsikringene.

Kjøper du Bedriftsforbundets medlemsforsikringer får du rimelige og gode løsninger, og bidrar samtidig til å styrke vår forhandlingsposisjon ytterligere.

Alle medlemsbedrifter, også selvstendige næringsdrivende, kan benytte seg av og oppnå samme gunstige betingelser på våre medlemstilbud.

Vi legger stor vekt på å kvalitetssikre de forsikringsselskapene vi benytter. Foruten pris og vilkår, vektlegger vi selskapenes soliditet og service på skadeoppgjør.

Vi anbefaler deg å ta kontakt med en av våre forsikringsrådgivere for å se om din bedrift kan spare penger på å flytte forsikringene til oss.

 

Pensjon - en viktig investering i fremtiden

Hvis du driver for deg selv, bør du også ha pensjonsforsikring. Hvis ikke, taper du når pensjonsalderen kommer. Har du ansatte krever lov om obligatorisk tjenestepensjon at bedriftene må betale minst to prosent av brutto lønn i tjenestepensjon for de ansatte. Da er det greit å vite at pengene blir forvaltet godt. Vi har pensjonsforsikring gjennom KLP, en stødig og seriøs samarbeidspartner med lang fartstid på pensjons- forsikringer.

Dessuten har du selvsagt muligheter til å kjøpe andre personforsikringer som livsforsikring, ulykkesforsikring og helseforsikring med flere gjennom BF Forsikring. Styreansvarsforsikring bør også sterkt vurderes i 2016 siden stadig flere av våre medlemmer har virksomhet som kan gjøre ledelse og styremedlemmer risikoutsatte for uforutsette søksmål.

 

En rekke andre forsikringer

I tillegg til de forsikringene som er nevnt, har vi en rekke andre forsikringstyper. På Bedriftsforbundets forsikringssider finner du oversikt over alle våre forsikringstyper.

 

Last ned vår forsikringsbrosjyre

 

Ta kontakt og sjekk hva du kan spare!

Telefon 23 35 70 20

Skadeoppgjøret gikk på skinner

Vi er ganske nye kunder hos Bedriftsforbundet Forsikring, og var selvsagt litt spent på om de skulle bestå «syretesten»: Få til et problemfritt skadeoppgjør for oss. Det gjorde de til gagns. Fra den første telefonen om skaden til pengene var på konto ble vi møtt av vennlige og kompetente folk raskt ordnet opp i saken. -Ikke noe problem for meg å anbefale Bedriftsforbundet Forsikring.

Eller for å si det med vårt eget slagord: «Et soleklart valg»

Alf Sørdal i T. Aasen
Daglig leder Alf Sørdal i T. Aasen Solskjerming i Stavanger