Juridiske betingelser

Rettighets- og ansvarserklæring

Innhold, design og utforming av Bedriftsforbundets nettsted www.bedriftsforbundet.no er beskyttet av lov av 12. mai 1961 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk (åndsverksloven) m.v.

Bruk utover det åndsverkloven tillater, krever forutgående skriftlig samtykke fra Bedriftsforbundet.

For spørsmål om bruk av innhold fra Bedriftsforbundets hjemmesider, vennligst kontakt administrasjonen på telefon 23 35 70 10 eller e-post: 

Bedriftsforbundet jobber kontinuerlig for at innholdet på nettstedet er oppdatert og at det gis korrekte opplysninger. Men vi påtar oss ikke ansvar for eventuelle tap eller problemer som feilkilder kan forårsake. 

Bedriftsforbundet tar heller ikke ansvar for innhold på andres nettsteder, som enten er lenket opp til eller viser til på Bedriftsforbundets nettsted.

All Rights Reserved © Bedriftsforbundet