Dette har vi gjort

Siden starten i 1992 har Bedriftsforbundet feiret mange seire. 
Alene eller sammen med andre har vi fått gjennomslag for en rekke endringer som gjør arbeidshverdagen enklere for småbedriftseiere

Fjernet investeringsavgiften

Investeringsavgiften ble i sin helhet fjernet 01.10.2002. Bedriftsforbundet frontet og vant denne saken.

Fjernet delingsmodellen for aksjeselskap

Bedriftsforbundet ble stiftet som et opprør mot den s.k. delingsmodellen som kom i 1992 og rammet eiere av små bedrifter som arbeidet i sin egen bedrift, urimelig hard. Etter lang kamp ble den fjernet for aksjeselskaper i forbindelse med skattereformen i 2006.

Fjernet arveavgiften

Fra 2014 ble arveavgiften fjernet. Arveavgiften har lenge vært en belastning for familiebedrifter hvor neste genereasjon ønsker å overta bedriften. 

Forenkling av regel- og skjemaveldet

Bedriftsforbundet har lenge vært og er en pådriver for regelforenklinger og enklere innrapportering til det offentlige. I 2015 ble det opprettet et regelråd som skal vurdere nødvendigheten av nye regler som foreslås av det offentlige.  

Momsrapportering en gang i året for bedrifter med under en million i omsetning.

Fra 2002 har alle bedrifter med omsetning under 1 million mulighet til å levere momsoppgave 1 gang i stedet for 6 ganger.

Lovforbud mot fakturasvindel

Bedriftsforbundet er sentral i kampen mot fakturasvindel og kataloghaier.

Fjernet bonusordninger på flyreiser for å øke konkurransen

Mange små bedrifter betalte alt for dyrt for flyreiser, og Bedriftsforbundet støttet fjerning av bonussystemene innenlands for å få konkurranse i luften.

Forbedret Skattefunnordningen

Bedriftsforbundet fikk bl.a. gjennomslag for at ulønnet innsats i forskningsprosjekter skulle gi rett til skattefradrag.

Klageorgan for offentlige anskaffelser (KOFA)

Bedriftsforbundet var en av pådriverne for å få på plass et klageorgan som kunne hjelpe mindre bedrifter som ble urimelig behandlet i forbindelse med offentlige innkjøp.

Innføring av bindende forhåndsuttalelser i skattesaker

Det var viktig å få økt forutsigbarhet i skattesaker for de små og mellomstore bedriftene.

Bedre avskrivningsregler

Bedriftsforbundet har i forbindelse med statsbudsjettene stått for en konsekvent linje om bedre avskrivningsregler for å bedre konkurransen og lette moderniseringen av næringslivet.

Lavere gebyrer for bedriftsregistreringer

Vi har passet på at slike offentlige gebyrer ikke blir ”snikskatter” men bare går til å dekke de faktiske kostnadene.

Svangerskaps- og foreldrepenger for selvstendige næringsdrivende

Bedriftsforbundet fikk til slutt gjennomslag for ordningen hvor også selvstendig næringsdrivende fikk rett til svangerskaps- og foreldrepenger.

Forenkling av arbeidsmiljøloven

Bedriftsforbundet har lenge jobbet for at regelverket for midlertidig ansettelser bør mykes opp. I 2015 fikk vi gjennomslag etter arbeidsmiljøloven ble endret.

Fjerning av revisorplikten for mindre aksjeselskaper

Etter mange års arbeid ble vi i 2011 belønnet med at revisorplikten for mindre aksjeselskaper ble fjernet.

Redusert krav om aksjekapital

Bedriftsforbundet var en sterk pådriver for at krav om aksjekapital ble redusert fra 100 000 kroner til 30 000 kroner