Høringsuttalelser

Søndagsåpne butikker

Søndagsåpne butikker

Bedriftsforbundet sin høringsuttalelse til forslaget om å innføre søndagsåpne butikker 25.06.2015

 

Overføring av skatteoppkreving til skatteetaten

Overføring av skatteoppkreving til skatteetaten

Bedriftsforbundet sin høringsuttalelse til forslaget om å overføre skatteoppkreving til skatteetaten 02.03.2015

 

Ny skatteforvaltningslov

Ny skatteforvaltningslov

Bedriftsforbundet sin høringsuttalelse til forslaget om en ny skatteforvaltningslov 02.03.2015

 

Etablering av regelråd

Etablering av regelråd

Bedriftsforbundet sin høringsuttalelse til etablering av et nytt regelråd 19.03.2015

 

Scheel-utvalget

Scheel-utvalget "Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi"

Bedriftsforbundet sin høringsuttalelse til Scheel-utvalgets rapport om kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi 07.04.2015

 

Forslag til endringer i plan og bygningsloven

Forslag til endringer i plan og bygningsloven

Bedriftsforbundet sin høringsuttalelse til forslag om endringer i plan og bygningsloven 30.04.2015

 

Eiendomsskatt på arbeidsmaskiner mv. i verk og bruk

Eiendomsskatt på arbeidsmaskiner mv. i verk og bruk

Bedriftsforbundet sin høringsuttalelse på eiendomsbeskatning av arbeidsmaskiner mv. i verk og bruk 18.09.2015

Høring om plastposeavgift

Høring om plastposeavgift

Bedriftsforbundets høringssvar til nytt forslag om plastposeavgift 27.02.2015