Næringspolitisk program

Det næringspolitiske programmet er fra 2017 - 2019 og ble vedtatt av Kongressen

 

En bedrift å drive bedrift!

Bedriftsforbundet jobber for et samfunn der også de minste verdiskaperne blir løftet frem og gitt den anerkjennelsen og respekten de fortjener. Norske småbedrifter står for rundt halvparten av all verdiskaping i landet og er en av de viktigste ressursene vi har i Norge.

De små bedriftene er en demokratisk kraft i samfunnet. De motvirker monopoler ved å utfordre markedsmakter og tilbyr lavere pris gjennom nye produkter. Små og mellomstore bedrifter utgjør 99 % av norsk næringsliv. 9 av 10 bedrifter innen privat sektor har under 20 ansatte og 74 prosent av alle virksomheten har 1-9 ansatte. Disse bedriftene skaper arbeidsplasser for halvparten av alle arbeidstakere i landet.

Norge trenger bedre forståelse for småbedriftenes betydning i samfunnet og hvilke utfordringer de møter ved å starte opp eller drive for seg selv. I dag forstår alle at en god miljøpolitikk innebærer å ivareta naturens mangfold, men ikke alle forstår at god næringspolitikk må fungere på samme måte. Dersom samfunnets næringspolitikk kun ivaretar de store bedriftenes interesser, dør underskogen av småbedrifter.

Småbedriftene er helt avgjørende for videreutvikling og nyskaping, og for videreføring av fag og tradisjon. I en slik sammenheng er småbedriftenes rolle som tradisjonsbærere og videreutviklere av yrkesfag svært viktig.

I mer enn 20 år har Bedriftsforbundet representert Norges småbedrifter. Bedriftsforbundet sørger for at de som skaper arbeidsplass for seg og andre får en stemme i den offentlige debatten. Vi jobber for at de som tar stor personlig risiko skal gis mer rettferdige og trygge forhold. Dernest jobber vi for at småbedriftene skal få bedre rammevilkår. Dette er avgjørende for å bedre Norges evne til verdiskapning i fremtiden. 

Bedriftsforbundet skal synliggjøre at det er i alles interesse å legge til rette for småbedriftene. Uten småbedriftene stopper Norge opp.

"Det er småbedriftene som får hverdagen til å fungere!"

 

Næringspolitisk_Program_2017-2019_pdf.pdf