01 november, 18:55

Mentorprogram for gründere!

Mentorprogram for gründere!

Nye studier i gründermiljøer viser at bedrifter som har hatt mentor, går sjeldnere konkurs i løpet av de fem første, kritiske årene. Bedriftsforbundet ønsker å styrke og trygge gründerbedriftene og starter derfor et mentorprogram for 2017, som videreføres for 2018. Evalueringene av programmet er meget gode.

Bedriftsforbundet har over 4000 medlemmer. Medlemmene våre er bedrifter med lang driftserfaring. Nye studier i gründermiljøer viser at bedrifter som har hatt mentor, går sjeldnere konkurs i løpet av de fem første, kritiske årene. Bedriftsforbundet ønsker å styrke og trygge gründerbedriftene gjennom vårt mentorprogram.

Deltakelse i programmet vil være på frivillig basis, og det vil ikke ytes noen form for kompensasjon. Selve mentoreringen er gratis, men vi ønsker at mentor og mentee er medlem av Bedriftsforbundet. Som mentor inviteres man til å inngå i programmets mentornettverk. Erfaringsdeling og meningsutveksling kan gi impulser og inspirasjon i arbeid i egen virksomhet.

Bedriftsforbundets mentorprogram har en varighet på ett år. I løpet av denne perioden møtes mentor og gründerbedrift/mentee jevnlig for å sparre rundt konkrete problemstillinger fra jobbhverdagen. Mentor er en mer erfaren person med integritet og innflytelse i sitt miljø som stiller sin erfaring, kunnskap og innsikt til rådighet. Menteen har selv ansvaret for å tilpasse og bruke dette i forhold til egen arbeidsmessige situasjon.

Mentorprogrammet skal være utviklende for begge parter og baserer seg på uformell kommunikasjon hvor kunnskap, sosial kapital og jobbrelevant støtte, karriere eller profesjonell utvikling overføres.

Innhold:

Programmet innledes med et kick-off i våre lokaler, hvor adepter, mentor og ansvarlige deltar. Programmet baseres på en tradisjonell 1:1 mentormodell, hvor mentor og adept møtes ansikt til ansikt eller via Skype, eksempelvis 2-3 ganger i halvåret. Møtene planlegges av mentor og adept. Det legges ingen føringer på hva som skal diskuteres i møtene, men felles forståelse av hensikten med relasjonen er en forutsetning.

Ved første møte bør mentor og adept avklare forventninger, bli enige om hva de ønsker å bruke relasjonen til og sette konkrete mål. Mentee bør være aktiv og på forhånd sette en agenda med ønskede diskusjonstemaer.

Eksempler på diskusjonstemaer og bruk av relasjonen gjennom Bedriftsforbundet:

  • Formidling av kontakter
  • Internasjonale karrieremuligheter
  • Diskusjon av vanskelige situasjoner
  • HMS-råd
  • Ekspansjonsråd
  • Utviklingsråd
  • Praktiske råd ved oppstart
  • Gjennomgang av strategiplan og markedsplan

En gang i løpet av året vil mentorene samles for å lære av hverandre gjennom en erfaringsutveksling og -delingsøkt. Det oppfordres til kontinuerlig tilbakemelding til Bedriftsforbundet for å forbedre programmet videre. I tillegg vil det legges opp til en kort skriftlig evaluering midt i programmet og ved programmets slutt.

For å delta som mentor eller adept/mentee i Bedriftsforbundets mentorprogram, send CV og motivasjonsbrev til .

Alle søkere vil bli kontaktet. 

Liker du denne artikkelen? Del den med vennene dine!