19 desember, 11:26

OECD-rapporten må ikke bli en sovepute

OECD-rapporten må ikke bli en sovepute

 

I dag, 19.12, gikk det ut en pressemelding fra Finansdepartementet som sier at Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) tegner et positivt bilde av utviklingen i norsk økonomi i en ny spesialrapport om Norge som blir lagt frem i dag. Bedriftsforbundet synes det er bra at OECD gir støtte til regjeringen, men mener dette ikke må bli en sovepute for regjeringens økonomiske politikk. OECD understreker nettopp behovet for å føre en næringslivsvennlig politikk.

- Det er derfor viktig at regjeringen fremover har fokus på hverdagsnæringslivet, nemlig de små og mellomstore bedriftene. To av tre nye arbeidsplasser i Norge er skapt i nye og unge bedrifter, og vi støtter OECD når de understreker behovet for å føre en næringslivsvennlig politikk i en tid der rammebetingelsene for norsk økonomi er i endring, sier administrerende direktør for Bedriftsforbundet, Olaf Thommessen.

 

I rapporten peker OECD på at rommet for videre økning i bruken av oljeinntekter fremover er begrenset, og understreker at det derfor er viktig offentlige midler brukes effektivt. Dette er i tråd med Bedriftsforbundets fokus på å redusere offentlige utgifter og byråkrati. Forbundet er fornøyde med at partiene kom til enighet i statsbudsjettet om å skjerpe kravene til ytterligere innsparinger og effektivisering i offentlig sektor fra 0,5 til 0,7 prosentpoeng, men mener det er mer å hente.

- Vi har flere agendapunkter som handler om sosiale rettigheter for selvstendig næringsdrivende, fjerning eller reduksjon i arbeidsgiveravgiften for nystartede bedrifter, regler for innbetaling av forskuddsskatt og formueskatt, men høyest på vår agenda for reduksjon i offentlige utgifter står sykefraværsordningen. Der kan Norge AS spare 15 milliarder ved innføring av karensdag og reduksjon til 80 % lønn i sykefraværsperioden. I tillegg må man ha hverdagsnæringslivet på dagsagendaen. Det må bli enda mer attraktivt å starte bedrifter og å være innovativ, og vi må legge de økonomiske forholdene bedre til rette for de små og mellomstore bedriftene rundt i det ganske land, avslutter Thommessen.

Lenke til rapporten: 

https://www.regjeringen.no/contentassets/54174c4ea27845ef86f315334bb57493/oecd_economic_surveys_norway_january_2018.pdf

Liker du denne artikkelen? Del den med vennene dine!

Les også

ROS til kvinner i arbeid?
tirsdag 06 februar 2018
OECD-rapporten må ikke bli en sovepute
tirsdag 19 desember 2017
Miljøfyrtårn anerkjent av EU
tirsdag 19 desember 2017
Fraværsgrense for voksne fra 2018?
fredag 15 desember 2017
Venstrehåndsarbeid av Venstre?
onsdag 08 november 2017